E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler
E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler

BRV SC 110

Epoksi Filler Hafif Macun

TANIM

İki bileşenli, solventsiz, tiksotropik epoksi filler hafif macun.

KULLANIM ALANLARI

Enerji santrallerindeki soğutma kulelerinin yeraltı metal ve beton boru hatlarında, boru birleşim yerlerinde izolasyon amaçlı, tarihi binaların restorasyonunda, arıtma tesislerinde, beton boruların tamirlerinde, köşe, çatlak, dilatasyon deliklerinin doldurulmasında, duvarlarda, tavanlarda, model ve kalıp üretiminde, her türlü ahşap yüzeylerde, kimyasal dayanım istenen yatay ve düşey yüzeylerde, Nemli ve hatta yağmurlu ortamlarda da çalışılmasına olanak sağlar. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir, yoğunluğu oldukça düşüktür, yüksek kalınlıklarda düşük ağırlıkla dolgu yapılmasını sağlar. Kürlenme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır. Hacimsel daralma yapmaz. Beton kolonlarda karbonfiber, aramidfiber gibi kompozit ürünlerin laminasyonu öncesi seviye eşitleme ve yapısal güçlendirme macunu olarak kullanılır. Düşey yüzeylerde 3-4 cm derin boşlukları tek seferde doldurma özelliğine sahiptir.

Tipi

TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 Fiziksel Direnç/ Yüzey iyileştirme Kaplama Uygulaması ©

Renk

Gri

Görünüm

Mat

Ağırlıkça Katı Madde, %

100

Yoğunluk

0,80 gr/cm³

Sarfiyat

Yüzeyin durumuna göre değişken.

Ambalajı

15 lt  A Bileşeni+ 15 lt B Bileşeni : Toplam 30 lt

4 lt A Bileşeni + 4 lt B Bileşeni : Toplam 8 lt

Alevlenme Noktası

>25 °C

Karışım Oranı

1 / 1

Uygulama Yöntemleri

Mala, Spatula

Karışım Ömrü

30 dakika/ 25 ˚C

Raf Ömrü

1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi

12 saat / 25 °C

Kuruma Süresi

12 saat / 25 °C

Mekanik Mukavemet

7 gün

Zımpara Süresi

24 saat /25 °C

Ekipman Temizliği

Epoksi Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI 

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, mekanik olarak (blastrak veya freze) yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan arındırılmalıdır

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

* Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Betonun basınç dayanımı en az 25 N/mm², çekme dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır.
* Üst kat kaplamaya geçmeden önce Epoksi Macun kürünü tamamlamış olmalıdır.
* 10 °C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
* Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

Bu ürünün altında kullanılması önerilen ürünler : 
  Gerekli olduğu durumlarda.
* SC 210 Çok Amaçlı Epoksi Astar
* SC 270 Düşük Viskoziteli Epoksi Emprenye Astar

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 

TAŞIMA ve DEPOLAMA

* Ürün 5-35 °C arasında muhafaza edilmelidir.
* Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
* Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir. 

NOT

BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri BRV tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir