E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler
E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler

BRV SC 315

Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı

TANIM

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, tiksotropik tamir, ankraj ve montaj harcı.

Bayındırlık Poz. No: 04.379/H05

KULLANIM ALANLARI

Çatlakların tamir, montaj ve izolasyonunda, ankraj elemanlarının sabitlenmesinde, seramik, metal, çelik, beton aksamın, dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, filiz ekiminde, karbon ve aramid fiber laminasyon öncesi yapısal güçlendirme gereken tüm alanlarda kullanılır.

Tipi

TS EN 1504-6

Renk

Gri

Görünüm

Mat

Ağırlıkça Katı Madde, %

99

Yoğunluk

1,80 g/cm³

Ambalajı

4,50 kg A Bileşeni + 1,50 kg B Bileşeni = Toplam 6 kg

Karışım Oranı

3 / 1

Uygulama Yöntemleri

Spatula, Mala

Karışım Ömrü

50 dakika / 25°C

Raf Ömrü

1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi

12 saat / 25°C

Kuruma Süresi

Eğilme Mukavemeti

Elastikiyet Modülü

Yapışma Mukavemeti (Çeliğe)

                  (Betondan Kopma)

Basınç Mukavemeti

12 saat / 25°C

20°C’de min. 30-40 N/mm2 (10 Gün)

­4´300 N/mm²

15 N/mm2 (10 Gün)

  4 N/mm2 (10 Gün)

20°C’de min.60-70 N/mm2 (10 Gün)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli, yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan, yağdan ve kirden, çelik yüzeyler pastan arındırılmalıdır, filiz ekiminde ankraj delikleri basınçlı hava ile temizlenmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar spatula, mala veya düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

* Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Betonun basınç dayanımı en az 25 N/mm², çekme dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır.
* 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
* Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 

TAŞIMA ve DEPOLAMA

* Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.
* Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
* Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir. 

NOT
BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri BRV tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.
 

*    Solvent içermez
*    Kolay kullanım
*    Sarkma yapmadan düşey yüzeylerde kullanım
*    Metal, çelik ve betona mükemmel yapışma.
*    Kimyasal direnç.
*    Mekanik mukavemet.
*    Metal ve beton arasında kuvvetli aderans sağlar.
*    Filiz ekimi sırasında demire kolaylıkla sarılır ve antikorrozif koruma sağlar.